Vid inträffad skada under träning eller tävling gör cyklisten(s målsman) skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Denna sidan ska uppdateras med senaste information.