kurvaett

Här kommer några regler som gäller på och kring BMX-banan:

  • All cykling inom banområdet ska ske med reglementsenlig klädsel, fullfacehjälm, heltäckande klädsel samt handskar.
  • Cykeln får ej ha några utstickande delar som skärmar och fotpinnar.
  • För dem som är under 13 år ska en ansvarig vuxen finnas på plats under träning & tävling.
  • Cykling sker endast i banans riktning (start till mål) undantaget vid instruktion från tränare.
  • Endast cyklister vistas på banan.
  • Alla ansvarar för att skräp slängs i avsedda sopkärl.
  • Kiosken ska städas av efter användande.
  • Rökning innanför grindarna på arenan är förbjuden.
  • Använd vårdat språk – svordomar ej tillåtet, varken under tävling eller träning!