Ansökan om medlemskap (#7)

Välj typ av medlemskap

Vill du ta del av föreningens verksamhet som aktiv utövare eller endast ansöka om medlemskap i föreningen.

 Behandling av personuppgifter

Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens styrelse direkt via styrelse@ebmx.se för att ansöka om medlemskap.

 

Uppförandekod för cyklister, föräldrar och medlemmar

Alltid när man deltar eller agerar åskådare vid EBMX träning/ tävling mm ska man visa ett bra uppförande mot alla. Mer information kan man hitta på hemsidan efterhand som det blir uppdaterat.

Ange dina personuppgifter

 

Information om anhörig. Detta är för att vi ska kunna kontakta någon vid eventuell olycka vid träning eller tävling.

 

Information om målsman, om cyklisten är under 18 år.